Oklahoma Strongman 9-14-2013 Symmetry Gym Tulsa OK Log Press

Picture
Video MP4